Skip to content

FREE WORLDWIDE SHIPPING 🌐

  Events


   

  Er zal bij de CrowRave garderobe aanwezig zijn voor een betaling van €2 per item.
  - Er is geen mogelijkheid voor mensen hun jas tussentijds op te halen bij de garderobe.
  - Eerder je spullen ophalen kan, maar er is geen optie deze gratis weer op te laten hangen.

  CrowRave hanteert een zero-tolerance beleid inzake de volgende gevallen:
  - Bezit van harddrugs noch het gebruik er van.
  - Handelen in soft- en harddrugs.
  - Roken of vapen in het pand.
  - Bezit van wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, lachgas, laserlampjes, gereedschap.
  - Bezit van stiften, graffiti of stickers.
  - Gedrag dat door anderen intimiderend of aanstootgevend ervaren wordt.
  - Diefstal, vernielingen of vandalisme.
  - Verspreiden van flyers of ander promotiemateriaal in en om het gebouw zonder toestemming.
  - Bekers, glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten nemen.
  - Het meenemen van eigen consumpties.
  - Het meenemen van dieren.
  De bovenstaande punten zullen gecontroleerd en gehandhaafd worden door de aanwezige beveiliging.